Direct-to-consumer genetische tests – de bomen en het bos

29 juli 2017

Met behulp van een genetische test kan de erfelijke aanleg voor allerlei eigenschappen bepaald worden. Het aanbod van deze tests groeit en er is een toenemende belangstelling van consumenten en media. Via het internet is een divers aanbod aan genetische tests beschikbaar. Dit betreft onder andere risico-voorspellende tests, verwantschapstests en dragerschapstests. Iedereen kan zo’n test zelf bestellen zonder tussenkomst van een arts. Hierbij is het van groot belang dat de consument een goed geïnformeerd besluit kan nemen. Dit roept de vraag op waarop de consument moet letten bij zo’n veelvoud aan tests.

Het Forum Biotechnologie & Genetica organiseerde op 20 juni 2017 in Den Haag een bijeenkomst met als doel om na te denken over algemeen toegankelijke informatie en om specifieke aandachtspunten te definiëren voor de consument bij de aanschaf van een genetische test. Tijdens de vergadering zijn belangrijke aandachtspunten voor aanbieders en consumenten geformuleerd. Deze zijn beschreven in de publiekssamenvatting van de vergadering en zullen samen met reeds beschikbare websites en de richtlijn preventief medisch onderzoek van de KNMG, het uitgangspunt vormen voor een checklist voor de consument.