Genetische geletterdheid bij de burger – Kennis en vaardigheden omtrent erfelijkheid

1 mei 2018

Welke kennis en vaardigheden heeft iemand nodig om informatie over DNA en erfelijkheid (genetica) op waarde te kunnen schatten? En om keuzes over bv. erfelijkheidstests te kunnen maken of om een eventuele diagnose bij zichzelf of een familielid of vriend beter te kunnen begrijpen? Dit is tijdens de bijeenkomst van het Forum Biotechnologie & Genetica op 28 maart 2018 besproken. De publiekssamenvatting geeft hiervan een beknopte weergave.

 

Erfelijkheid: iedereen heeft er mee te maken

Er is steeds meer kennis op het gebied van genetica en DNA, het erfelijk materiaal dat daaraan ten grondslag ligt. De mogelijkheden om via genetisch onderzoek ziekten op te sporen of mogelijk zelfs te voorkomen worden steeds groter. Ook kan iedereen via genetische testen meer leren over zijn of haar voorouders. Informatie hierover komt gevraagd en ongevraagd op iedere burger af. Iedereen zal, op een directe of indirecte manier, met genetica in aanraking komen.

Informatie over DNA en genetica zal op een begrijpelijke manier aan de burger moeten worden aangeboden. Om zelf keuzes te kunnen maken en om zich een mening te kunnen vormen in publieke discussies.