Activiteiten

Het FBG richt zich op ontwikkelingen in de medische biotechnologie en humane genetica die relevant zijn voor de overheid en politiek. Dit geldt ook voor ontwikkelingen die op Europees niveau spelen, voor zover die van invloed zijn op de Nederlandse situatie en het Nederlandse beleid.

De activiteiten

  • Het opstellen van signalementen en issue-papers in multidisciplinair verband als bijdrage aan de beleidsvoorbereiding bij de betrokken departementen en aan de beleidsvoorbereiding op Europees niveau; zo nodig worden hierbij ook personen en organisaties betrokken die niet direct verbonden zijn met het FBG.
  • Het analyseren van actuele en toekomstige ontwikkelingen in de medische biotechnologie en de humane genetica op mogelijke gevolgen voor de gezondheid en gezondheidszorg. De maatschappelijke, wetenschappelijke en economische invalshoek wordt meegenomen evenals ethische, verzekeringstechnische en financiële aspecten op het terrein van de volksgezondheid.
  • Het organiseren van bijeenkomsten met onafhankelijke deskundigen in multidisciplinair verband vanuit de wereld van patiënten, wetenschap, industrie en rijksoverheid.
  • Het uitwisselen van informatie met relevante instellingen en groepen in nationaal en internationaal verband, waaronder tevens begrepen uitwisseling met zusterorganisaties in internationaal verband.
  • Het deelnemen aan overleg op betrokken departementen voor het afgeven van signalen in de beleidsvoorbereidende fase.
  • Het fungeren als klankbord voor betrokken veldorganisaties en voor de rijksoverheid en politiek in de fase van beleidsvorming.
  • Het bijwonen van debatten in de Tweede en Eerste Kamer in de fase van politieke oordeelsvorming.
  • Het doen van voorstellen over relevante onderwerpen in het kader van debatten in het publieke domein.
  • Het deelnemen aan debatten in het publieke domein voor het verstrekken van inzicht in de gevolgen van ontwikkelingen op het terrein van de medische biotechnologie en humane genetica. Deze debatten dienen zich af te spelen op een nationaal niveau in aansluiting op het gevoerde overheidsbeleid.
  • Het uitgeven van persberichten wanneer publiciteit over bepaalde ontwikkelingen gewenst is.