Missie

Het FBG heeft zich ten doel gesteld om op het terrein van de medische biotechnologie en humane genetica een bijdrage te leveren aan een evenwichtige communicatie tussen de overheid en betrokken organisaties en wil daarmee een evenwichtige menings- en beleidsvorming ondersteunen.

Het FBG richt zich daarbij op onderwerpen die spelen op nationaal en Europees bestuurlijk niveau voor zover die van invloed zijn op de Nederlandse situatie en het Nederlandse beleid.

Taken FBG

Het FBG heeft een positieve grondhouding naar nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de medische biotechnologie en humane genetica. De hoofdtaken van het FBG zijn:

  • het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring, inzichten en visies over nieuwe ontwikkelingen tussen de in het FBG participerende organisaties (overleg).
  • het uitwisselen van informatie, inzichten en visies met andere relevante instellingen en groepen in nationaal en internationaal verband.
  • het signaleren en analyseren van nieuwe ontwikkelingen, het discussiĆ«ren daarover en het ontwikkelen van visies. Daarbij worden de maatschappelijke- en wetenschappelijke invalshoek meegenomen evenals de ethische- en verzekeringstechnische aspecten op het terrein van de volksgezondheid.
  • het fungeren als klankbord voor betrokken veldorganisaties en ministeries.
  • het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen op hun bijdrage aan een verbetering van de gezondheidszorg en volksgezondheid.
  • het stimuleren van en het bijdragen aan een evenwichtige communicatie, menings- en besluitvorming door rijksoverheid, politiek en andere betrokken organisaties.
  • het stimuleren van meningsvorming in het publieke domein.