Vrijdag 16 november najaarsbijeenkomst NACGG

23 oktober 2018

Op vrijdag 16 november organiseert de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) haar najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek of interessante meningen op het terrein van de genetica en public health genomics. Dit wordt gedaan aan de hand van een gastspreker en korte mondelinge presentaties door indieners van abstracts. Het programma kunt u hier bekijken. De voertaal is Nederlands.

U kunt zich inschijven via het inschrijfformulier.