Forum Biotechnologie en Genetica

Het Forum Biotechnologie en Genetica (FBG) dient de Nederlandse belangen op het terrein van de medische biotechnologie en de humane genetica. Het FBG richt zich op nieuwe ontwikkelingen op deze terreinen, zowel op nationaal als op Europees niveau (voor zover van invloed op de Nederlandse situatie).

Lees meer

Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen op 2 april 2020

28 februari 2020

Jaarlijks organiseert de VSOP de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA) om de zorg voor, en positie van, mensen met een zeldzame aandoening samen met alle betrokkenen...

Lees meer

Kick-off DNA-dialoog in Rotterdam op 9 oktober

16 september 2019

Praat mee over het aanpassen van DNA van embryo’s tijdens de kick-off van de DNA-dialoog op woensdag 9 oktober in Rotterdam.

Lees meer

Najaarsvergadering NACGG 29 november 2019

8 september 2019

Op vrijdagmiddag 29 november vindt de jaarlijkse wetenschappelijke najaarsbijeenkomst plaats van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics...

Lees meer

Dataverkeer in het biomedisch onderzoek onder de AVG: belemmering of kans?

17 januari 2019

Sinds 25 mei 2018 is in het kader van algemene Europese regelgeving de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit heeft gevolgen voor het verzamelen en...

Lees meer