Organisatie

Het Forum Biotechnologie en Genetica werd formeel op 23 oktober 2003 door de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ge├»nstalleerd. Functioneel ging het FBG in april 2003 van start. Het Forum betreft een samenvoeging van het Platform Medische Biotechnologie en het Forum Genetica, Gezondheid en Gezondheidszorg. Het Platform werd in juni 1999 opgericht, het Forum in maart 2001. Een evaluatieonderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leidde tot het voornemen beide gremia te integreren. Ten behoeve van de werkzaamheden van het FBG stelt het ministerie van VWS tot en met 31 december 2017 subsidie beschikbaar.

De instellingsbeschikking over de jaren 2016 - 2017 beschrijft de huidige doelstelling, taken, werkwijze en organisatie van het FBG.

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat er een blijvende behoefte bij partijen is aan een meerpartijen-overleg rond de thema's medische biotechnologie en humane genetica.

Organisatieleden

Mw. prof. dr. M. de Visser
voorzitter 
tel.: 070-34 95 281
e-mail: fbg@zonmw.nl

Secretariaat

Mw. dr. K.E. de Rooij 
algemeen secretaris 
tel.: 070-34 95 281 
e-mail: fbg@zonmw.nl

Dr. P.J.A. Bertens
secretaris
tel: 070-31 32 218
e-mail: p.bertens@innovatievegeneesmiddelen.nl