Najaarsvergadering NACGG 29 november 2019

8 september 2019

Op vrijdagmiddag 29 november vindt de jaarlijkse wetenschappelijke najaarsbijeenkomst plaats van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG).

De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.

Dit wordt gedaan aan de hand van korte mondelinge presentaties door indieners van abstracts. Daarnaast zullen een of meerdere gastsprekers uitgenodigd worden.

Call for Abstracts

U wordt van harte uitgenodigd voor het indienen van een abstract. Abstract kunnen ingediend worden met een abstractformulier dat u kunt vinden op de website van de NACGG. De inzendtermijn sluit 7 oktober.