Overzicht

Eigen regie van de patiënt

24 december 2019

De door FBG uitgevoerde horizonscan identificeerde ‘Eigen regie van de patiënt’ als belangrijk gespreksonderwerp, het thema van de bijeenkomst van 21 november 2019. De volgende...

Lees meer

Advanced Therapies Medicinal Products (ATMPs) in de kliniek

23 november 2019

Tot nu toe zijn 14 ATMPs, medicinale producten gebaseerd op genen, cellen of weefsels, door de Europese autoriteiten goedgekeurd. Er zijn er echter honderden in ontwikkeling. Voor...

Lees meer

Dataverkeer in het biomedisch onderzoek onder de AVG: belemmering of kans?

16 januari 2019

Sinds 25 mei 2018 is in het kader van algemene Europese regelgeving de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit heeft gevolgen voor het verzamelen en...

Lees meer

Genetische geletterdheid bij de burger – Kennis en vaardigheden omtrent erfelijkheid

1 mei 2018

Er is steeds meer kennis op het gebied van erfelijkheid (genetica) en DNA, het erfelijk materiaal dat daaraan ten grondslag ligt. De mogelijkheden om via genetisch onderzoek...

Lees meer

DNA veranderen om ziekte te genezen – Kansen en knelpunten

12 december 2017

Met het CRISPR-Cas9 systeem is de mogelijkheid ontstaan om op een relatief eenvoudige manier een kleine specifieke verandering in het DNA, ons erfelijke materiaal, aan te brengen....

Lees meer

Direct-to-consumer genetische tests – de bomen en het bos

29 juli 2017

Met behulp van een genetische test kan de erfelijke aanleg voor allerlei eigenschappen bepaald worden. Het aanbod van deze tests groeit en er is een toenemende belangstelling van...

Lees meer

Gendoping - Science fiction of werkelijkheid?

15 mei 2017

Om het mogelijk te maken dat een sport gespeeld wordt met voor iedereen gelijke kansen, zijn regels nodig. Er zijn regels omtrent de sport en het spel zelf, maar ook voor het...

Lees meer

Farmacogenetica - essentieel bij zorg op maat

24 maart 2017

Op 26 januari 2017 heeft het Forum Biotechnologie en Genetica een tweede vergadering gewijd aan personalized medicine. Na de vergadering in september 2016, waarin het rapport van...

Lees meer

Personalized medicine en farmacogenetica; een andere manier van werken

15 september 2016

Uit de vergadering van het Forum Biotechnologie & Genetica, 15 september 2016 Veel geneesmiddelen zijn maar bij 25-65% van de patiënten effectief. Door onderzoek te doen naar...

Lees meer

Nieuwe DNA technieken bieden grotere kans op een diagnose

14 juli 2016

De mogelijkheden en uitdagingen van Next Generation Sequencing voor de klinisch genetische diagnostiek. We begrijpen steeds meer van de relatie tussen het erfelijk materiaal en...

Lees meer